Kronofogden - Massor med information om Kronofogden


Kronofogden vill alla väl och hjälper till

Kronofogden vill alla väl

Kronofogden har inget självändmål att driva in så mycket pengar som möjligt och får ingen provision på hur mycket de lyckas återbörda till fodringsägarna. Kronofogdens devis är En myndighet för den som ska ha betalt, och för den som ska betala.Uppdraget till Kronofogdemyndigheten får Riksdag och Regering

I regleringsbrevet till Kronofogden från Finansdepartementet står det: En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet och det ska vara lätt för medborgare och företag att göra rätt för sig.

Kronofodgen skall också säkerställa att rättvis konkurrens råder så att alla företag betalar sina skulder.