Kronofogden - Massor med information om Kronofogden


Vad göra man om man fått brev från Kronofogden?

Brev från Kronofogden

Att få brev från Kronofogden är inte hela världen, bara ni agerar utifrån det. Anledningen till att man blir kontaktad av kronofogden är många men det viktiga är att ni öppnar brevet och läser igenom det noga. Allt för många vågar inte öppna brevet från Kronofogdemyndigheten utan kastar eller gömmer det, vilket är det dummaste man kan göra för då kommer verkligheten att slå till hårdare längre fram.

Betalningsföreläggande på felaktiga grunder

Det förekommer mängder med bluffakturor där företagen hotar med Kronofogden. Det viktiga om blufföretaget skickat fakturan för indrivning är att omgående kontakta Kronofogden och lösa problemet. Kronofogdemyndigheten prickar ingen som på ett konstruktivt sätt bemöter bluffakturor.Stora skulder

Skulder hos Kronofogden

Om ni fått brev från din lokala kronofogde som är korrekt ska du omgående kontakta Kronofogden och bestämma ett möte för att försöka reda upp situationen. Att vara aktiv i försöken att lösa sina skulder visar på vilja och driv vilket underlättar för er när Kronofogden senare ska göra sin bedömning av möjliga lösningar.

För en person som har så stor skuld att han/hon inte klarar av att betala räntan på skulden kan skuldsanering användas. Skuldsanering innebär att skulden kan skrivas av på några års skit och fram till dessa får den skuldsatte leva på ett minimum av utgifter. Innan Skuldsaneringslagen infördes 2005 innebär det att den skuldsatte i värsta fall fick leva på existensminimum i många många år eller kanske i värsta fall t.o.m. hela livet.