Kronofogden - Massor med information om Kronofogden


Kronofogden

Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet, vars roll är att hantera ärenden då någon person eller företag har svårt att betala sin skulder. Många förknippar en kronofogde men den gamla bilden av den som driver in skulder och sätter familjer på bar backe utan vare sig mat eller tak över huvudet. Detta är dock en het felaktig bild mot vad Kronofogden har för roll i dagens samhälle.

Kronofogdens roll i Sverige är att vara opartisk och skapa en balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Detta innebär att Kronofogden ska hjälpa båda parter och medla i uppgörelser.

Denna webbplats, www.kronofogden.eu, beskriver kortfattat kronofogdens roll och vill förmedla att kronofogden opartisk och förstående. Om du eller ni skulle råka skuldsätta er för mycket är det bästa ni kan göra att ta kontakt med kronofogden omgående. De som arbetar på kronofogden är vana att hitta så bra lösningar som möjligt för alla parter eftersom samhället inte eftersträvar att personer hamnar i så stor skuldsättning att en personlig konkurs är nödvändig.Kronofogen och skulder

Kronofogen och skulder

Om ett företag eller privatperson inte betalar sina skulder kan fodringsägaren gå till Kronofogden och begära indrivning av skulden. Ofta använder sig företag av inkassobolag för att försöka driva in skulden först och sedan vänder sig inkassobolaget till kronofogden om de misslyckas att få in pengarna. Kronofogden ska då om möjligt ta in skulden från vederbörande och i värsta fall kan den skuldsatte drabbas av personlig konkurs eller om det är ett aktiebolag eller handelsbolag kan företaget hamna under likvidation.

Kronofogdens uppgift är dock att i möjligaste mån finna andra lösningar än likvidation av t.ex. enskilda firmor och personliga konkurser som följd. Målet är att skapa förutsättningar för de skuldsatta att betala av sin skuld på ett sätt som är ekonomiskt möjligt för den skuldsatte och acceptabelt för fodringsägaren.